Melyik az Önnek legjobb digitális mérleg?Segítünk kiválasztani. Hívjon minket!
Mobilon: 06 (70) 3353-321
Telefonon: 06 (52) 311-211
Főoldal / Adatvédelem

Adatvédelem és az adatkezelés szabályai a HAJDU-IRODATECHNIKA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Digitalismerlegek.hu weboldalán

Felhasználási feltételek

1. Szerzői jogvédelem

A www.digitalismerlegek.hu honlapon található minden anyag szerzői jogvédelem alatt áll. Használatuk feltétele, hogy a weboldalra látogató internetező az eredeti anyagokat vagy azok másolatait érintő szerzői jogokat és a szellemi alkotásokhoz fűződő egyéb jogokat maradéktalanul tiszteletben tartja.

A HAJDU-IRODATECHNIKA Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság a honlap bármely tartalmának, bármilyen módszerrel történő terjesztésével, másolásával és felhasználásával kapcsolatos jogot fenntart.

A HAJDu-IRODATECHNIKA Kft. azonban előzetes, de nem kizárólagos és nem átruházható felhasználási engedélyt ad a honlap látogatójának ahhoz, hogy a honlapon megtalálható tartalmakat kizárólag saját személyes használat céljára a számítógépére letöltse, és ott megőrizhető formában rögzítse, illetve kinyomtassa. Arra azonban nem ad engedélyt, hogy a tartalmat harmadik fél számára bármilyen módon és formában hozzáférhetővé tegye.

A www.digitalismerlegek.hu weboldalon található anyagokat kizárólag a HAJDU-IRODATECHNIKA Kft. előzetes írásbeli engedélyével jogosult egészben vagy bármely részében módosítani, harmadik fél számára továbbítani, nyilvánosan közzétenni, előadni, terjeszteni, illetve egyéb módon nyilvánosságra hozni.

2. Weblap tartalma, felelősség

A honlapot a HAJDU-IRODATECHNIKA Kft. az általa üzemeltetett Debrecen, Vár utca 10/C földszintjén található digitális mérleg szaküzlet mérlegeinek internetes publikálására, a vásárlás elősegítésére és az érdeklődők tájékoztatására hozta létre. A tartalmakat a lehető legnagyobb gondossággal állította össze. A weboldalon található anyagok azonban elsősorban tájékoztató jellegűek. Nem helyettesítik a digitális mérleg értékesítéssel foglalkozó szakemberekkel történő személyes és telefonos konzultációt.

Adatkezelés, Adatkezelési Tájékoztató

A HAJDU-IRODATECHNIKA Kft. (a továbbiakban Adatkezelő), mint a www.digitalismerlegek.hu domainen elérhető weblap (a továbbiakban: „Weblap”) üzemeltetője itt teszi közzé a Weblap és a Weblaphoz kapcsolódó szolgáltatások keretében végzett adatkezelésre vonatkozó szabályokat, adatvédelmi, adatkezelési elveket, valamint az adatkezelésre vonatkozó tájékoztatást.

A Weblap böngészésének és használatának megkezdésével a Weblapra látogató felhasználó (a továbbiakban: „Felhasználó”) elfogadja az ebben a Tájékoztatóban foglalt valamennyi feltételt. Ezért kérjük, hogy a Weblap használata előtt figyelmesen olvassa végig ezt az Adatkezelési tájékoztatót (a továbbiakban „Tájékoztató”).

A weboldal használatával összefüggésben gyűjtött információk

1) Milyen információkat gyűjtünk a Weblap használatával összefüggésben?

Az Adatkezelő semmilyen, a Felhasználóra vonatkozó személyes adatot nem gyűjt vagy kezel olyan módon, amely alapján a Felhasználó személy szerint beazonosítható lenne.

A Weblapra látogatással valamennyi Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő a Tájékoztató jelen részében írt adatok, információk rögzítéséhez szükséges külső szolgáltatók által kezelt cookie-kat használjon a Weblappal összefüggésben.

Ilyen adatok a Felhasználó bejelentkező számítógépének azon adatai, amelyek a Weblap használata során generálódnak, és amelyeket a Weblapon használt cookie-k a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzítenek. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer – a Felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül – a Weblapra látogatáskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza.

Ezen adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal nem kerülnek összekapcsolásra, azaz a Felhasználó ezen adatok alapján nem beazonosítható. Az ilyen adatokhoz kizárólag a cookie-kat kezelő külső szolgáltatók és az Adatkezelő fér hozzá.

Adatkezelő a Weblapon kizárólag külső szolgáltatók (Google, Facebook) cookie-jait használja. A cookie-k rövid szöveg file-ok, amelyeket a Weblap küld a Felhasználó számítógépének merevlemezére, és a Felhasználóra vonatkozó információkat tartalmaznak.

Az Adatkezelő a Weblappal összefüggésben igénybe veszi a Google Analytics rendszer szolgáltatásait. A Google Analytics által kezelt cookie-k a Weblapra látogatottsági és egyéb webanalitikai adatok mérését segítik. A cookie-k által gyűjtött információk a Google által üzemeltetett külső szerverekre kerülnek továbbításra és tárolásra. A Google ezeket az információkat az Adatkezelő érdekében elsősorban arra használja, hogy nyomon kövesse a Weblap látogatottságát és a Weblapon végzett tevékenységekről elemzéseket készítsen. A Google ezeket az információkat jogosult harmadik személyek részére továbbítani, amennyiben ezt jogszabály kötelezővé teszi. A Google jogosult továbbá ezeket az adatokat az általa az adatok feldolgozásához igénybe vett harmadik személyek részére is továbbítani. Az adatok Google Analytics általi kezeléséről a Google Analytics tud részletes felvilágosítást adni (http://www.google.com/analytics).

Az Adatkezelő hirdetéseit külső szolgáltatók (Google, Facebook) internetes webhelyeken jelenítik meg. Ezek a külső szolgáltatók (Google, Facebook) cookie-k segítségével tárolják, hogy a Felhasználó korábban már látogatást tett az Adatkezelő Weboldalán, és ez alapján – személyre szabottan – jelenítik meg a hirdetéseket a Felhasználónak (azaz remarketing tevékenységet folytatnak).

A Google cookie-használata letiltható a Hirdetésbeállítások (bővebb információ: http://www.google.hu/policies/privacy/ads/) segítségével. A Felhasználók a Network Advertising Initiative (http://www.networkadvertising.org/choices/) leiratkozási oldalán a külső szolgáltatók cookie-jait is letilthatják.

A fent említett külső szolgáltatók adatkezelésére az ezen szolgáltatók által meghatározott adatvédelmi előírások az irányadóak, és az ilyen adatkezelés tekintetében az Adatkezelő semmilyen felelősséget nem vállal.

2) Hogyan használjuk ezeket az információkat?

A fent említett technológiákkal gyűjtött adatok nem használhatók fel a Felhasználó azonosítására, és az Adatkezelő nem is kapcsolja össze ezen adatokat semmilyen egyéb, esetlegesen azonosításra alkalmas adattal.

Az ilyen adatok felhasználásának elsődleges célja, hogy az Adatkezelő a Weblapot megfelelően működtetni tudja, amelyhez szükséges különösen a Weblapra látogatási adatok nyomon követése, és a Weblap használattal kapcsolatos esetleges visszaélések kiszűrése.

Az Adatkezelő a fentieken kívül felhasználhatja ezen információkat arra, hogy felhasználási tendenciákat elemezzen, illetve a Weblap funkcióit javítsa, fejlessze, továbbá, hogy átfogó forgalmi adatokat szerezzen a Weblap teljes használatáról.

Az Adatkezelő felhasználhatja az így nyert információkat arra, hogy a Weblap használatával kapcsolatban statisztikákat állítson fel, illetve elemezzen, valamint, hogy az ilyen azonosításra nem alkalmas statisztikai adatokat (pl.: látogatók száma, legnézettebb oldalak) harmadik személy részére továbbítson, illetve összesítve, anonim módon nyilvánosságra hozzon.

3) Lehetőség a Cookie-k kikapcsolására:

Amennyiben nem szeretné, hogy a fentiekben írt információkat gyűjtsenek Önről a Weblap használatával összefüggésben, az internetböngésző beállításaiban részben vagy egészben kikapcsolhatja a cookie-k használatát, vagy egyébként módosíthatja a cookie üzenetek beállításait.

III. Linkek

Az Adatkezelő a Weblapról esetlegesen elérhető külső honlapok tartalmáért, adat- és információvédelmi gyakorlatáért nem vállal felelősséget. Amennyiben az Adatkezelő tudomására jut, hogy az általa linkelt oldal vagy linkelés harmadik személyek jogait vagy a hatályos jogszabályokat sérti, a linket haladéktalanul eltávolítja a Weblapról.

IV. Adatbiztonság

Az Adatkezelő kötelezi magát arra, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását.

Az Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse. A kezelt adatokat kizárólag az Adatkezelő, valamint alkalmazottai ismerhetik meg, azokat az Adatkezelő harmadik, az adat megismerésére jogosultsággal nem rendelkező személynek nem adja át.

Az Adatkezelő megtesz minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy az adatok véletlenül se sérüljenek, illetve semmisüljenek meg. A fenti kötelezettségvállalást Adatkezelő az adatkezelési tevékenységben részt vevő munkavállalói részére előírja.

V. Jogérvényesítési lehetőségek

Az Adatkezelő mindent elkövet, hogy a weboldal használatával összefüggésben gyűjtött információk kezelése a jogszabályoknak megfelelően történjék. Ha úgy érzi, ennek nem feleltünk meg, akkor kérjük, írjon nekünk az info@digitalismerlegek.hu e-mail címre, vagy a 4024. Debrecen, Vár utca 10/C postai címre.

Amennyiben úgy érzi, hogy a weboldal használatával összefüggésben gyűjtött információkkal megsértették a személyes adatok védelméhez való jogát az irányadó jogszabályok szerint jogorvoslattal élhet a hatáskörrel rendelkező szerveknél

  • Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.)
  • bíróságnál.

Az elektronikus úton küldött reklámokkal kapcsolatban a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság jár el, a részletes szabályozás  az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló a 2001. évi CVIII. törvényben olvashatók.

VI. Egyéb rendelkezések

Jelen Tájékoztatóra a magyar jog, különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései az irányadóak.

A HAJDU-IRODATECHNIKA Kft. fenntartja a jogot, hogy jelen Tájékoztatót az érintettek előzetes értesítése mellett egyoldalúan, bármikor módosítsa.

Debrecen, 2017. augusztus 4.
HAJDU-IRODATECHNIKA Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt FElelősségű Társaság

     
6 + 1 OK, amiért 5.200 elégedett ügyfelünk már a Hajdu Irodatechnika Kft-t választotta digitális mérleg vásárláskor
1. Bolti mérleg verhetetlen áron, már 14.990 Ft + ÁFÁ-tól
2. Bolti elektronikus mérleg pénztárgéppel összekötve - A sikeres üzlet profi mérlege - Gyors kiszolgálás, elütés nélkül
3. Mert nálunk mindig vannak digitális mérleg akciók
4. Mert nálunk vásárolt digitális mérlegét akár 1 munkanapon belül megkapja
5. Hitelesítve és hitelesítés nélküli változatban kínáljuk digitális mérlegeinket.
6. Akár ingyenes szállítással az ország bármely településére
+1 Garantáljuk a versenyképes digitális mérleg árakat Önnek is, akár 1 munkanapon belüli ingyenes szállítással